Profile Pejabat

Post
Click on image!

NIP : 19870412 201101 1 003
Nama : AHMAD ROSID, ST
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Pangkat/ Golongan : Penata (III/c)
Eselon : IV.a
Pendidikan :

(2010) UIN SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA - SARJANA (S.1) TEKNOLOGI INDUSTRI

Perjalanan Karir :
.

Aplikasi BKD